Kerst- en Nieuwjaarsgroeten 2015

De duisternis groet jou vanuit Licht
het licht groet jou vanuit de Duisternis
alleen jij kan weten wat Duisternis en Licht met je doet.

Wij vertrouwen dat het Licht,
de Zon en de Maan
steeds bij jou zijn.

Elk moment is er ééntje van Hoop
Geloof en Vertrouwen
in wat komen zal.

Net als Licht elke keer wederkeert
zal ook jij steeds Liefde ervaren.

Warme Kerstgroeten,
Isa en Peter.

Mededeling: Pikler®pedagoog

Isa Deschuyteneer heeft haar
Diploma tot Pikler®pedagoog
behaald op 17 december 2014.
Dit aan het Pikler Verband Europa e.V. te Amsterdam, Budapest en Berlijn.

Eindwerk ingediend tot het behalen van het diploma: "Emmi Piklerpedagogie in de Integratieve Kritische Gezinstherapie".

Najaar 2014: Data Groeigroepen Plusouder en PAS-ouders.


Groeigroep Pluouders - Stiefouders
In de 'groeigroep plusouders - stiefouders' gaan we in op de behoefte van stiefouders - plusouders om samen met andere nieuwe gezinnen ervaringen te delen. Dit over alle mogelijke onderwerpen zoals het partnerschap, de kinderen, de andere ouders, de school, proces van het nieuwe gezin, loyaliteiten, ...

dinsdag 21 oktober 2014 om 20 uur
dinsdag 16 december 2014 om 20 uur

Pikler SpeelRuimte ism. VCOK - 6 augustus 2014

Een begeleide ouder/kindgroep
Voor ouders en kinderen van 4 tot 28 maanden

De ouder/kindgroep bestaat uit maximaal vijf jonge kinderen vergezeld van mama en/of papa en een groepsbegeleidster.

KIDDOdag 2014 - SAMEN werkt: zaterdag 10 mei en Vrijdag 16 mei 2014

Centrum Zon-Maan werkt mee aan deze KIDDOdag met als thema "SAMEN werkt" op 16 mei 2014

De workshop die we verzorgen "Geborgenheid en Autonomie, hand in hand. Samen werken met kinderen"

Kinderrechtswinkel: Studiedag 29/04 echtscheiding (Onderwijs)


Centrum Zon-Maan vzw werkt samen met de Kinderrechtswinkel op dinsdag 29 april 2014.
Directies, leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, ... komen vaak in contact met leerlingen wiens ouders uit elkaar gaan of zijn.

Groeigroep Plusouders - Stiefouders: data 2014

Samenkomst van 'GROEIGROEP PLUSOUDERS - STIEFOUDERS'
op dinsdag van 20 uur tot 22 uur.

Een nieuw gezin is nog niet standaard in onze cultuur ingebed vanuit de context gescheiden ouderschap en/of mengvorm overlijden van partner.

Groeigroep PAS-ouders: data 2014

Vanaf februari 2013 zijn gestart met de "Groeigroep voor PAS-ouders".
van 20 uur tot 22 uur.

Wat wil PAS zeggen?
Parental Alienation Syndrome volgens de Amerikaan Richard Gardner heeft dit te maken met twee factoren:
1. Voortdurende hersenspoeling door 1 ouder in zeer negatieve zin over de andere ouder
2. Eigen bijdrage van het kind
In het Nederlands als Ouderverstoting benoemd.

SpeelRuimte

SpeelRuimte een nieuw initiatief van Centrum Zon-Maan vzw.

De SpeelRuimte is een begeleide ouder/kind groep voor ouders met kinderen 
tussen de 4 maand en de 28 maanden.

Een cyclus bestaat uit:
één gespreksavond - introductie bijeenkomst
drie ouder/kind sessie die wekelijks plaatsvinden van anderhalf uur.

Wensen 2014

De Maan is het licht in donkere nachten
zij brengt de stilte in ons binnen
Nu dagen ons steeds vroeger begroeten
zal de Zon onze kracht zijn
om intenties vorm te geven.

Beste wensen voor 2014.

Isa Deschuyteneer en Peter Van Damme.

Pagina's

Subscribe to Centrum Zon-Maan RSS