You are here

Samenwerkingsverbanden

Op uw vragen werken wij samen met de school, het CAW, CLB, GGZ,... en andere hulpverleners.

Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie

De AIHP vzw was de eerste academie voor Psychotherapie in Vlaanderen. Zij biedt immers vanaf 1978 een professionele opleiding Integratieve en Humanistische Psychotherapie aan.

Emmi Pikler® Stichting Nederland

Pedagogische visie volgens kinderarts Emmi Pikler.

Een Nieuw gezin vzw

De v.z.w. Een Nieuw Gezin is een organisatie met een positieve ingesteldheid ten overstaan van de ontwikkelingen in de maatschappij en vooral tegenover de integratie van nieuw samengestelde gezinnen

Gezinsbond vzw

Zo 'n Bond ... die helpt opvoeden oa. Bijtanken@home en Vormingsreeksen voor ouders.

Isanusi

'Snij niet door wat je kan ontknopen', uw bemiddelaar in conflicten.

Mother on the Pea

Mamacoach, Psycholoog Els Ceulemans.

Kinderdagverblijf Sint Jozef - 't Trudeken

Jouw kind staat centraal.

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx

Vereniging ter bevordering van de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding Hendrickx.

Propel

engineer career services.

Psycon, Psychologisch en Pedagogisch Consult

P&P Consult is een multidisciplinair team bestaande uit psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en paramedici.

Psysnes

Psysense richt zich vooral op kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ontwikkelingsstoornissen en/of gedragsproblemen en/of stemmingsstoornissen.

Nieuw Gezin Nederland

Stichting voor stiefgezinnen, voor gezinnen met kinderen uit een vorige relatie.

Stijn De Mets

Osteopathie Baby, Kind en Volwassene.

VCOK is een vormingscentrum gespecialiseerd in opvoeding, kinderopvang en bemiddeling. We zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid als gespecialiseerde vormingsinstelling voor sociaal cultureel volwassenenwerk.
De intersectorale werkgroep HoogConflictueuze Scheiding (HCS) wil professionelen ondersteunen in het omgaan met "vechtscheidingen".