You are here

Emotioneel gedrag

Emotioneel gedrag is een lichamelijk uiten dat voort vloeit vanuit een bepaald gevoel diep vanbinnen in onszelf.
Een emotie is de uiting van een gevoel, blij, bang, boos, verdrietig, eenzaamheid, onrechtvaardigheid, ... .
In de kinderbegeleiding, psychotherapie gaan we op zoek vanwaar dit specifieke gedrag komt, wat dit gedrag ons wil vertellen.
We leren taal geven aan gedrag van slaan, roepen, niet luisteren, dansen, springen, zingen, geen concentratie, faalangst, ... met gevoelens.
We gaan samen op zoek wat jou lichaam, emotie doet en vertelt als je blij, bang, angstig, verdrietig, gelukkig, ... bent.
Het kennen van gevoelens en behoeften komt tot uiting in lichamelijk gedrag, zo zien andere mensen jou.
Je wordt rustigere, voorspelbaar voor jezelf en anderen.

Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding, supervisie, enz. een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.