You are here

Kinderbegeleiding - Psychotherapie

 • Individuele Kinderbegeleiding - Psychotherapie
  In de individuele Kinderbegeleiding - therapie krijgt je kind begeleiding.
  Met werkvormen als creatief spel, taal,.. geven wij taal aan beleving, gevoelens en gedrag.
  Bijvoorbeeld je kind beter in zijn/haar vel doen zitten, leren omgaan met gevoelens en emoties, sociale vaardigheden aanleren, hoe omgaan met de scheiding, hoe omgaan met de ouders, ...

  Jij als ouder(s) worden zoveel mogelijk actief betrokken in het GROEIPROCES van je kind, dit door ouderschapsbegeleiding.

  Kinderen van gescheiden ouders kunnen worden geholpen op vraag van één van de ouders.
  Aangezien elk kind vlees en bloed is van hun beide biologische ouders worden deze beide ouders steeds in beeld gebracht in de therapie.

  Ook bij hoog conflictueus ouderschap worden kinderen in Centrum Zon-Maan geholpen.
  Elke ouder die NIET ontzet is uit zijn ouderlijke macht kan steeds contact op nemen met Centrum Zon-Maan voor een gesprek en om de evolutie te volgen van hun kind.

  Ook derden, zoals school, CLB, logopedist en andere hulpverleners kunnen hierin betrokken worden mits schriftelijke TOESTEMMING van jou als ouder(s).

 • Groeigroep voor kinderen.
  Regelmatig organiseren wij Groeigroepen voor kinderen.
  Ook jij als ouder(s) wordt betrokken in dit GROEIPROCES van je kind.
  Thema's zijn:
  - Groeigroep voor kinderen tijdens Scheiding
  - Groeigroep voor kinderen in Rouw.
  - Groeigroep voor kinderen: Ik en mijn gevoelens.

  Er is 1 infoavond voor ouders.
  Er zijn 5 groepsmomenten voor je kind.
  Nadien is er 1 samenkomstmoment voor kinderen en ouders.

 • SpeelRuimte
  Maandelijks organiseren we de SpeelRuimte (Emmi Pikler benadering)
  een begeleide ouder/kind groep voor ouders met kinderen
  tussen de 4 maand en de 28 maanden.

  Een cyclus bestaat uit:
  één gespreksavond - introductie bijeenkomst
  drie ouder/kind sessie die wekelijks plaatsvinden van anderhalf uur.
  Kinderen kunnen er vrij bewegen en spelen in een speciaal ingerichte ruimte met
  kruip-, klim-, en speelmateriaal.

  Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.