You are here

Verlies en rouw

De dood van een dierbaar persoon in je persoonlijke leefwereld zet je hele bestaan op z'n kop. Het gemis, het ongeloof, het verdriet, ... is niet te vatten. Al het juridische gedoe vlak na het overlijden heeft een verdovend effect op het echte voelen, beseffen en beleven van de werkelijkheid.
Door ziekte, ongeval, zelfdoding wordt de grond vanonder je voeten gehaald. Je blijft ondanks het grote verlies verder zorgen voor je (onvolledige) gezin. Hopelijk heb je ondersteuning van familie, vrienden, ... maar na enkele maanden gaat stilaan de wereld rondom jou verder met hun leven. Mensen verwachten van je dat je het overlijden, het ongeval, het ziek zijn, een plaats hebt gegeven en nu verder kan met je leven en gezin. Niets is soms minder waar. Nu pas begint voor jou het werken rond de dood, het ontzettend missen van die persoon, het kwaad worden, de onmacht, ...
Het verwerken van je ziek zijn, je partner of je kind. Heel normale gevoelens die er moeten kunnen zijn en liefst echt doorleefd worden. In de meest optimale omgeving lukt dit best, toch wil je niet altijd de mensen die zorg dragen voor jou er blijven mee belasten. Jouw manier om zorg te dragen voor deze mensen! Op deze momenten bieden wij je graag even rust en lopen wij graag even mee met jou op je levensweg zodanig dat je na de begeleiding zelf weer met meer kracht verder kan.
Hoe gaan kinderen, jongeren om met de dood? Hoe geven zij dit alles een plaats. Soms lijkt het dat ze het niet weten of beseffen wat er gebeurd is. Voor kinderen is het heel normaal om twee woorden erover te praten, je een knuffel te komen geven en dan weer verder te gaan met hun spel, vrienden,.. Soms komen kinderen met vragen waar je zelf als ouder geen antwoorden op kan geven, of is het veel te ingewikkeld allemaal om uit te leggen. Kinderen komen soms ook vast te zitten in het rouwen, of willen ze je niet belasten met hun verdriet. Dat is hun manier van zorgdragen aan jou. Als dit gebeurt kan het goed zijn om even iemand met je kind op pad te laten gaan zodanig dat het zonder te hoeven zorgdragen voor de volwassene zijn eigen zorgjes kan delen.

Wat houdt begeleiding in bij Centrum Zon-Maan?

 • Begeleiden van Ouders: in hun zorg om de kinderen in en rond de dood is onze manier om met mensen een tijdje mee te wandelen ter ondersteuning op hun weg.
  • Begeleiding van Kinderen - Jongeren: wij gaan samen met de kinderen een tijdje mee wandelen op hun levenspad op zijn/haar tempo, manier en positieve krachten. Op een creatieve manier komen alle zorgen en mooie momenten van je kind aanbod.
   • Begeleiden van Partners: samen zorgdragen voor jullie gezin waar de dood een plaats inneemt is een hele evenwichtsoefening zonder jullie partnerrelatie erin te verliezen.
   • Groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren

   Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding, supervisie, enz. een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.