You are here

Integratieve Individuele Psychotherapie

De psychotherapie bestaat uit het voeren van gesprekken. Door deze gesprekken krijgt u inzicht in de oorzaak van uw situatie, problemen en leert u hoe hiermee om te gaan. Ook kan er een combinatie plaatsvinden met andere therapievormen die wij in het Centrum Zon-Maan gebruiken. Gesprekstherapie gaat niet altijd uitgebreid terug naar uw verleden. Uiteraard kan het verleden nuttige informatie verschaffen maar het gaat echter om het zoeken naar een passende oplossing in het hier en nu. De bedoeling van deze therapie is dan ook om uw problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat u er al op korte en langere termijn minder last van ondervindt.
We vertrekken vanuit de integratieve psychologie, het geloof dat elke mens tot GROEI in staat is. Elke mens groeit en bloeit als hij in de juiste context zit, de juiste mensen tegenkomt om zo het eigen innerlijke geluk te vinden.

In de begeleiding en therapie gaan we samen in dialoog zoeken naar je HULPBRONNEN en GROEI mogelijkheden.

Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding, supervisie, enz. een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.