You are here

Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickx

Als Kritische Ontwikkelingsbegeleider volgens Hendrickx
richten wij ons in het Centrum Zon-Maan.
Als begeleidster is Isa Deschuyteneer reeds 25 jaar werkzaam met baby's en peuters en kinderen.

INTRODUCTIE TOT DE KERNGEDACHTEN VAN DE KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING. METHODE HENDRICKX (KOH)
(Tekst van de VKOH-folder)

Waarom toch?
Waarom huilt mijn BABY zo veel?
Waarom gooit hij zijn hoofdje achterover?
Waarom houdt hij zijn hoofdje altijd scheef?
Waarom leert hij niet gewoon kruipen?

Waarom valt mijn PEUTER zo vaak?
Waarom is hij zo onhandig?
Waarom is hij zo negatief en eigenzinnig?
WE KENNEN ZE ALLEMAAL!

… de baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen die hun weg niet vinden en dreigen vast te lopen in een te ingewikkelde wereld, waar te veel dingen te snel op hen afkomen. Hun aanpassingsvermogen faalt.
Het leven van elke dag is dan vaak een uitputtend gevecht tegen een onoverzichtelijke, veeleisende en voortdurend veranderende wereld.
De KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING volgens Hendrickx (KOH)
wil het ONTREDDERDE GEDRAGSSYSTEEM HERSTELLEN EN IN EVENWICHT BRENGEN.

Daarom heeft ze een BLIJVEND EFFECT op een BREDE WAAIER VAN SYMPTOMEN
die UITINGEN zijn van een NIET OPTIMAAL WERKEND GEDRAGSSYSTEEM.

In principe geldt dit voor ELKE LEEFTIJD, voor ALLE PERSOONSASPECTEN en voor ALLE LEEFSITUATIES.
zie:http://www.vkoh.be/default.aspx

WAT WIL DE KRITISCHE ONTWIKKELINGSBEGELEIDING?

De ontwikkelingsbegeleider wil de individuele persoon - in elke situatie en op elke leeftijd - maximale kansen bieden om de eigen mogelijkheden volledig en optimaal te ontplooien in een open en hoopvol perspectief.

Hij/zij begeleidt je op zoek naar je lichamelijk en psychologisch evenwicht en naar het herwinnen en verbeteren van je levenskwaliteit, je aanpassingsvermogen en je prestaties… op weg naar een natuurlijker en gelukkiger wijze van leven, groeien, voelen, kunnen en kennen.”
HET DOEL IS ALTIJD ‘OPTIMALE ONTWIKKELING’

Deze strikt individuele begeleiding gebeurt altijd OPMAAT VAN DE INDIVIDUELE PERSOON EN OP ZIJN TEMPO. Daarom sluit de begeleider steeds aan op wat het kind nu al IS,KAN, WEET, en EMOTIONEEL AANKAN en niet op wat het milieu (mens, theorie, programma of cultuur) verwacht, wenst of vaak bepaalt en eist.

HET KIND HEEFT ALTIJD GELIJK? Het is wat het is!

Zo vermijdt men:
het HOPELOZE EN UITPUTTENDE GEVECHT tegen verkeerde en schadelijke gewoonten;
het UITZICHTLOOS INDRILLEN van té moeilijke vaardigheden en leerstof;
de frustrerende VERHOGING PRESTATIEDRUK.

HOE WERKT DE KOH?

De begeleider zorgt eerst voor een duidelijke en gedetailleerde kijk op de DIEPERE WORTELS EN DE COMPLEXITEIT van de zichtbare problemen.
Hij/zij vertrekt daarom van een SYSTEMATISCHE ANALYSE VAN DE WERKING VAN HET INDIVIDUELE GEDRAGSSYSTEEM ALS GEHEEL. Wat loopt er fout?

Deze analyse steunt op het ‘TETRAËDERMODEL’,
dat een overzichtelijk beeld schetst van de levende verbondenheid van alle kernaspecten van de persoonlijkheid.

Vanuit de CONCRETE PROBLEEMANALYSE/-SYNTHESE worden passende GRENSPRESTATIES gekozen, die door het kind als spontaan motiverende ‘HAALBARE UITDAGINGEN' ervaren worden.
Zij vormen de bron van de kostbare KRITISCHE ERVARINGEN, die de voorwaarden zijn voor ECHTE ONTWIKKELING.
Zo wordt :

wat vastgelopen was, weer vrijgemaakt;
wat uit balans was, weer in evenwicht gebracht;
wat afgedwaald was, weer op het spoor gezet.
ALLES START ALTIJD BIJ HET LEVENDE LICHAAM
Uitbalanceren van het VITALE STRESS-SYSTEEM
voor lagere gevoeligheid en hogere tolerantie.
SPANNINGSKERNEN EN BLOKKADES opsporen en omzetten in POSITIEVE LICHAAMSSPANNING.
De VOLLEDIGE NATUURLIJKE BEWEGINGSBASIS van het LICHAAM-IN-ACTIE in gebruik nemen.
Verkennen, uitbouwen en verfijnen van het DOE-, LEER- EN WAARNEMINGSVELD en de ermee verbonden HANDELINGS- EN DENKSTRATEGIEËN.
Verbeteren van het DOELGERICHT HANDELEN EN DENKEN in een beter geordende en overzichtelijke leefwereld.
Nieuwe kansen en uitwegen bieden in het PERSOONLIJKE en het SOCIALE en het BEROEPSLEVEN.

Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding, supervisie, enz. een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.