You are here

Face tot face afspraken ivm Corona Covid-19

Net zoals de voorbije weken willen we op een zo goed mogelijke manier onze werking verder zetten.

Dit kan terug meer face to face,
ook online sessies kunnen blijven doorgaan.
Bespreek dit met uw therapeut.

Prioriteit en verwachting van de overheid is om de werking op een zo veilig mogelijke manier te organiseren.
Wat zijn deze preventieve maatregelen?
-- U komt op het uur van de afspraak naar de praktijk.
-- Indien u vroeger bent, wacht u bij voorkeur buiten (ev. in uw wagen).
-- U maakt zo weinig mogelijk (liefst geen) gebruik van de wachtkamer.
-- U houdt voldoende afstand van elkaar.
-- Er is een markering aangebracht om de afstand van 1,50 m in acht te nemen.
-- Zoals de overheid het verwacht adviseren we het gebruik van een mondmasker of sjaal als de afstand van 1,50 m niet behouden kan worden (bvb bij het binnenkomen in de praktijk, bij het kruisen van elkaar, ...)
Tijdens de gesprekken kunnen we voldoende afstand behouden en is een mondmasker niet nodig of gebruiken wij een facetheld.
-- Tussen twee afspraken in verluchten we het lokaal, reinigen we de deurklinken en wassen we onze handen.
-- We vragen u handen te wassen bij binnen en buiten gaan van Centrum Zon-Maan
-- In het toilet is er zeep voorhanden, in de wachtzaal en gespreksruimte staat handgel op basis van alcohol.

Belangrijk : Iedereen die verkouden is of ziektesymptomen heeft blijft thuis !
Als de afspraak niet kan doorgaan; verwittig wel uw therapeut.
De hierboven beschreven afspraken gaan van kracht vanaf maandag 4 mei.

We evalueren regelmatig de situatie en trachten steeds op een gepaste manier bij te sturen indien nodig.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Door consequent en zorgvuldig gedrag, trachten we in de Centrum Zo’n-Maan een zo veilig mogelijke werkomgeving te behouden.
Aarzel niet contact met ons op te nemen indien er vragen zijn!

Het Centrum Zon-Maanteam.

Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding, supervisie, enz. een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.