You are here

Protocol afspraken ivm Corona Covid-19 - laatste aanpassing 18.01.21

VRAAG OP TIJD HULP als jij of iemand in je gezin het moeilijk heeft!

Net zoals de voorbije weken, maanden, willen we op een zo goed mogelijke manier onze werking verder zetten.
Online sessies zijn mogelijk.
Ook face to face sessies.
Bespreek dit met uw therapeut.

Prioriteit en verwachting van de overheid is om de werking op een zo veilig mogelijke manier te organiseren.
Wat zijn deze (preventieve) maatregelen?
-- U komt op het uur van de afspraak naar de praktijk.
-- Indien u vroeger bent, wacht u bij voorkeur buiten (ev. in uw wagen).
-- U maakt zo weinig mogelijk (liefst geen) gebruik van de wachtkamer.
-- Bij binnenkomen en buiten gaan reinig je je handen. Dit is mogelijkheid met water en zeep, handgel op basis van alcohol, reinigensdoekjes.
-- U houdt voldoende, 1,50m afstand
-- Tijdens het consult staat er minstens 1 raam open (breng een extra trui of deken mee)
-- Er is een markering aangebracht om de afstand van 1,50 m in acht te nemen.
-- Zoals de overheid het verwacht adviseren we het gebruik van een mondmasker of sjaal als de afstand van 1,50 m niet behouden kan worden (bvb bij het binnenkomen in de praktijk, bij het kruisen van elkaar, ...)

Tijdens de gesprekken kunnen we voldoende afstand behouden en is een mondmasker niet nodig of gebruiken wij een facetheld.
-- Tussen twee afspraken in verluchten we het lokaal langs voor en achter, reinigen we de deurklinken, stoelen, ... en wassen we onze handen.

Belangrijk : Iedereen die verkouden is of ziektesymptomen heeft blijft thuis !
Als de afspraak niet kan doorgaan; verwittig wel uw therapeut.
De hierboven beschreven afspraken gaan van kracht vanaf maandag 4 mei.

Natuurlijk als we zelf symptomen of ziek zijn verleggen we jouw afspraak naar een later moment.

We evalueren regelmatig de situatie en trachten steeds op een gepaste manier bij te sturen indien nodig.

Alvast bedankt voor uw medewerking.
Door consequent en zorgvuldig gedrag, trachten we in de Centrum Zo’n-Maan een zo veilig mogelijke psychotherapeutische werkomgeving te behouden.
Aarzel niet contact met ons op te nemen indien er vragen zijn!

Het Centrum Zon-Maanteam.

Aanvullende disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding, supervisie, enz. een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.