You are here

Kinderrechtswinkel: Studiedag 29/04 echtscheiding (Onderwijs)


Centrum Zon-Maan vzw werkt samen met de Kinderrechtswinkel op dinsdag 29 april 2014.
Directies, leerkrachten, leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, ... komen vaak in contact met leerlingen wiens ouders uit elkaar gaan of zijn.

Daarom organiseert de Kinderrechtswinkel een studiedag die de positie van leerlingen wiens ouders uit elkaar gaan nader toelicht voor de onderwijssector. Er wordt stilgestaan bij het juridische, en meer theoretische, kader. En er is tevens aandacht voor de praktijk van het horen van minderjarigen en de omgangsregeling georganiseerd in een bezoekruimte.

Het programma:

9u: Onthaal met koffie en thee

9u30 – 12u30 (met pauze)
Theoretische inleiding m.b.t. de juridische positie van de minderjarige leerling als ouders uit elkaar gaan. Volgens de regelgeving vallen minderjarigen onder het gezag van hun beide ouders, maar wat als ouders het oneens zijn over de inschrijving op school? Hebben ouders die uit elkaar zijn allebei recht op informatie over hun minderjarige kind? En wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie? ...
Nele Desmet, juriste Kinderrechtswinkel
Praktijk van het horen van kinderen in een juridische procedure in het kader van echtscheiding.
Lucia Dreser, Jeugdrechter te Brugge
12u30 – 13u30 : Broodjeslunch

13u30 – 16u30
Psycho-sociale benadering van omgaan met ouders en kinderen na echtscheiding.
Isa Deschuyteneer, therapeute Centrum Zon-maan
Toelichting aanbod en werking CAW: ouderschapsbemiddeling, ouderschapstherapie, bezoekruimte. + Voorstelling project ‘Hoogconflictueuze scheiding’ voor onderwijs. Bezoekruimte Half-Rond Gent

Praktisch:
Organisatie : Kinderrechtswinkel vzw
Datum : Dinsdag 29 april 2014
Locatie : Gent Monasterium, Oude Houtlei 56 te 9000 Gent.
Kostprijs : 80 euro (broodjeslunch inbegrepen).
Inschrijven kan tot en met 24 april 2014.

Klik hier voor informatie en inschrijving