You are here

Centrum Zon-Maan werkt mee aan de Ontmoetingsnamiddag voor kinderen, jongeren en volwassenen in scheidingssituaties.

Ontmoetingsnamiddag voor kinderen, jongeren en volwassenen in scheidingssituaties

Op zaterdag 12 oktober 2013 organiseert De Scheidingsschool voor de derde keer een ontmoetingsnamiddag voor kinderen, jongeren en volwassenen in scheidingssituaties. Zowel mensen die aan scheiden denken of mensen die gescheiden zijn en/of leven in een nieuw samengesteld zijn welkom, al dan niet met hun kinderen.

De namiddag gaat door in het centrum van Leuven, in de lokalen van de Romaanse Poort en Jeugddienst vleugel F, van 13u30 ( onthaal) tot 17 uur.

Op het programma staan workshops voor zowel kleuters, kinderen uit de lagere school als tieners. De Scheidingsschool gaat ervan uit dat kinderen uit gescheiden gezinnen echt wel wat te vertellen hebben over de scheiding van hun ouders. Daarnaast kunnen zij via deze uitwisseling horen hoe andere kinderen in gelijkaardige situaties omgaan met de vele veranderingen ten gevolge van de scheiding. Al pratend, schilderend, ‘rappend’, roepend.... kunnen zij deze uitdaging aangaan.

Ook volwassenen kunnen deelnemen aan de workshops. Naast aandacht voor het verwerkingsproces van een scheiding , is er één over hoe men als ouders /ex-partners met elkaar kan blijven communiceren. Daarnaast wordt er aan ouders/plusouders de mogelijkheid geboden met elkaar ervaringen uit te wisselen over de do en don’ts binnen een nieuw samengesteld gezin.

Voor grootouders van scheidende kinderen is er een aparte workshop voorzien.

Alle informatie en inschrijvingsmodaliteiten zijn te vinden op de website www.descheidingsschool.be en op de facebookpagina De Scheidingsschool.

De organisaties en therapeuten die deze namiddag hun medewerking aan De Scheidingsschool verlenen zijn:
Stad Leuven, Provincie Vlaams-Brabant, De Opvoedingswinkel /Huis van het Kind -Leuven, Centrum Zon-Maan , De Open Cirkel, Mediv, Via-bemiddeling, De Droomcirkel, Therapeuten: Anne De Keyser, Hendrik Van Moorter, Barbara Van Dael, Hilde Hertecant, Bemiddelaar: Elke Verlaenen

Met vriendelijke groeten,

De Scheidingsschool
www.descheidingsschool.be