You are here

NIEUW: Groeigroep voor PAS- ouders.

Vanaf februari 2013 starten wij met de "Groeigroep voor PAS-ouders".
Dit elk 3de dinsdag van de maanden februari, april, juni, augustus, oktober en december om 20 uur.

Wat wil PAS zeggen?
Parental Alienation Syndrome volgens de Amerikaan Richard Gardner heeft dit te maken met twee factoren:
1. Voortdurende hersenspoeling door 1 ouder in zeer negatieve zin over de andere ouder
2. Eigen bijdrage van het kind
In het Nederlands als Ouderverstoting benoemd.

IK GELOOF dat er veel ouders zich niet bewust zijn dat ze dit proces zelf in gang zetten.

IK GELOOF dat elke ouder, grootouder, er zich al eens schuldig aan maakt, ook in kerngezinnen.

IK GELOOF dat de ouders die in de kou worden gezet en verstoten worden, geheeld kunnen worden door te weten dat hij-zij altijd het beste voor zijn-haar kind wilt. De niet vechtende ouder, de loslatende ouder, de niet meer hopende ouder... met heel veel pijn en verdriet. Die zijn-haar levensdraad weer in handen moet nemen zonder zijn-haar kinderen, eventueel met 'hulp'.

IK GELOOF dat de ouders die zich schuldig maken aan dit proces zich kunnen herpakken, door het bewust te worden en indien nodig 'externe hulp' te zoeken. Door hun pijn, verwachtingen, schuldgevoelens, ... te doorleven met een andere volwassen en NIET met hun kind.

IK GELOOF dat kinderen verontschuldigingen van hun ouders aanvaarden als deze ouder dit heel oprecht doet. Dat ook ouders fouten kunnen maken die hersteld kunnen worden. Zoals zij zelf ook fouten zullen maken en hersteld zullen kunnen worden.
Het heelt kinderen, beide ouders, grootouders en het werkt helend voor hun hele leefomgeving!
Dit proces kan heel lang duren, kan soms meer dan twintig jaar later plaats vinden.

MAAR
IK WEET OOK...
dat bepaalde ouders en kinderen niet geholpen kunnen worden omdat ze overtuigd zijn dat ze dit uit Liefde en Bescherming doen voor hun kinderen...
Indien er aan hun systeem wordt geraakt, ze hun hele wereldbeeld moeten bijstellen, er een beerput wordt open getrokken waar ze helemaal onderuit worden gehaald en niet meer kunnen verder leven.
Dat de enige oplossing voor de andere ouder is: zelf je leven opnemen zonder je kinderen, wetende dat dit uit Liefde en Bescherming is voor je kinderen!

Waarom een "Groeigroep voor PAS-Ouders"?
Dit vanuit mijn geloof dat je als ouder die in de kou wordt gezet, verstoten wordt, geheeld kan worden door te weten dat jij altijd het beste voor jouw kind wilt.
De niet (meer) vechtende ouder, de loslatende ouder, de niet meer hopende ouder, ... met heel veel pijn en verdriet.
Dat je weer je levensdraad in handen kan nemen zonder je kinderen.

Via de "Groeigroep voor PAS-ouders" willen wij naast je staan, een tijdje mee je weg bewandelen samen met andere PAS- ouders.
De ervaring leert me dat ouders in eenzelfde situatie elkaar extra steun kunnen bieden.
Met elkaar kunnen delen wat het is om zonder de ouderrol te mogen, te kunnen opnemen in je leven te leven.

Het zijn open groepen dit wil zeggen je kan je aansluiten elk moment.

Dinsdag 19 februari 2013
Dinsdag 16 april 2013
Dinsdag 18 juni 2013
Dinsdag 20 augustus 2013
Dinsdag 15 oktober 2013
Dinsdag 17 december 2013

Isa Deschuyteneer begeleidt de "Groeigroep voor PAS- ouders" vanuit haar professionele ervaring en deskundigheid.

Samenkomsten vinden plaats in het Centrum Zon-Maan
Vossestraat 64
9890 Gavere

Kosten zijn 10 euro per persoon per avond.

Aanmelden bij Isa Deschuyteneer
Tel.: 09.233.31.11 of 0486.65.97.60
email: isa@centrumzonmaan.be
www.centrumzonmaan.be