You are here

Persbericht: "Uit elkaar voor grootouders." In samenwerking met o.a. Centrum Zon-Maan vzw.

Mechelen- 7 november 2011

Jeugd en Seksualiteit vzw stelt voor:
Uit elkaar voor grootouders
een boekje voor grootouders wiens kleinkinderen een scheiding meemaken

- 10% van de kinderen met gescheiden ouders heeft geen contact meer met de grootouders langs vader’s kant (Scheiding in Vlaanderen, 2011)
- Grootouders die de kans krijgen, doen veel moeite om na de scheiding het contact met hun kleinkind in stand te houden (Plusmagazine, 2008)
- Elke zomer gaan we met alle kleinkinderen naar zee. Lise’s ouders zijn uit elkaar en daardoor zien we Lise veel minder dan vroeger. We zijn heel blij dat Lise mee met ons op vakantie mag want van vrienden horen we dikwijls andere verhalen (getuigenis van Roger in ‘Uit elkaar voor grootouders’)

Als gevolg van het stijgende aantal scheidingen zijn er steeds meer grootouders die kleinkinderen hebben waarvan de ouders gescheiden zijn. Net als voor de kinderen is dit ook voor grootouders een ingrijpende gebeurtenis. Veel grootouders maken zich zorgen, hebben heel wat twijfels, voelen zich onzeker en stellen zich de vraag: “Wat mag en kan ik doen voor mijn kleinkinderen?”
In ‘Uit elkaar voor grootouders’ wordt de positieve kracht van grootouders centraal gesteld en vinden ze achtergrondinformatie en handvatten om een steunfiguur te (blijven) zijn voor hun kleinkinderen. In het boekje wordt stil gestaan bij de gevoelens van grootouders, hoe ze hun kleinkinderen kunnen (blijven) steunen en helpen, en de manier waarop ze contact kunnen houden. Daarnaast wordt het wettelijk kader geschetst en wordt er ingegaan op ‘plusgrootouderschap’. Er worden verschillende doe-tips beschreven als inspiratiebron om activiteiten met de kleinkinderen te ondernemen. Het boekje bevat getuigenissen van grootouders die het geheel voor deze groep herkenbaar maakt. Tot slot wordt er een lijst met interessante (kinder- en jeugd)boeken over scheiding opgenomen en worden enkele organisaties voorgesteld waar je voor meer informatie of ondersteuning terecht kan.

Uit elkaar voor grootouders werd gerealiseerd in samenwerking met de Gezinsbond en mits medewerking van De Scheidingsschool, Alianza, Een nieuw gezin, Centrum Zon en Maan, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, MCM Bemiddeling, Okra Mechelen en enkele grootouders.
Uit elkaar voor grootouders werd gerealiseerd met steun van de Vlaamse overheid.
Vormgeving en illustraties door Impressantplus.

Uit Elkaar voor grootouders kost 10 euro. Bestellen kan bij Jeugd en Seksualiteit vzw en de Gezinsbond.

Jeugd en Seksualiteit vzw is een informatie – en vormingsdienst over relaties en seksualiteit voor kinderen, jongeren en hun begeleiders.
Meer informatie?
Svenja Vergauwen – Jeugd en Seksualiteit vzw
Koningin Astridlaan 106/002
T 015/20.69.68
svenja@jeugdenseksualiteit.be